Tường lửa Fortinet Fortimail 1000D

  • Nâng cao hiệu suất lao động cho nhân viên bằng cách giảm thiểu các email không mong muốn cho doanh nghiệp.
  • Giảm chi phí cho việc tiêu tốn tài nguyên hạ tầng mạng phải trả cho số lượng lớn spam hằngngày.
  • Kiểm soát được các nguy cơ tấn công thông qua việc sử dụng email.
  • Hỗ trợ xây dựng chính sách bảo mật email nhờ các cơ chế Định tuyến và Lưu trữ email chuyênnghiệp.
  • Cấu hình linh hoạt với 3 chế độ hoạt động tùy chọn: Transparent, Gateway và Servermode.

ĐẶT HÀNG NHANH

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial