Tường lửa Fortinet FortiMail 3000E

  • Hỗ trợ xây dựng chính sách bảo mật email nhờ các cơ chế Định tuyến và Lưu trữ email chuyênnghiệp.
  • Cấu hình linh hoạt với 3 chế độ hoạt động tùy chọn: Transparent, Gateway và Servermode.
  • Giảm yêu cầu nhân lực quản trị mạng nhờ sử dụng kiến trúc phần cứng xây dựng chuyên dụng. Khả năng Quản trị, Kết xuất, Lưu trữ, Báo cáo mạnh mẽ và Cập nhật hoàn toàn tự động.
  • Cập nhật thường xuyên được duy trì nhờ dịch vụ FortiGuard ở mức độ caonhất.

ĐẶT HÀNG NHANH

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial